Najpovoljnija registracija domena

DomainDirect.rs


Complus je Ovlašćeni Registar za .rs domene i .срб domene kao i .com .net .info .mobi .tv i ostalih internacionalnih domena.


Šta je DOMEN?
Domen je bez zalaska u tehnička objašnjenja jednostavno rečeno jedinstven naziv koji identifikuje web sajt kako bi bio pronađen na internetu. Sigurno ste već čuli da neko kaže da informacije možete naći na nekoj "internet adresi", e to je ustvari domen: "Internet adresa Vašeg web sajta". Isto kao što vaša kuća ili stan imaju svoju jedinstvenu adresu tako je ima i svaki postojeći web sajt.

Registrаcijа domenа je proces kojim Vam naša firmа (ovlašćeni registar) obezbeđuje (registruje) internet domen. Domen možete registrovаti na periode od jedne do deset godina, te je potrebno dа ga obnavljate svaki put pre dаtumа isticanja važenja. Ukoliko propustite da ga obnovite, domen postaje slobodan i bilo ko drugi može da ga registruje na svoje ime.

Pravo na registraciju .rs domena imaju:
- fizičko lice državljanin Srbije
- pravno lice i preduzetnik sa sedištem u Srbiji
- fizičko lice, strani državljanin, ako za administrativni kontakt navede fizičko lice sa prebivalištem u Srbiji ili pravno lice sa sedištem u Srbiji
- pravno lice u inostranstvu, ako za administrativni kontakt navede fizičko lice sa prebivalištem u Srbiji ili pravno lice sa sedištem u Srbiji

Registracija .rs domena se obavlja u okviru sledećih adresnih prostora:
.rs – namenjen svim zainteresovanim korisnicima;
.co.rs – namenjen poslovnim korisnicima;
.org.rs – namenjen ostalim korisnicima koji su pravna lica;
.edu.rs – namenje obrazovnim ustanovama i organizacijama;
.in.rs – namenjen korisnicima koji su fizička lica;
.аc.rs (delegiran) – namenjen akademskoj i naučno-istraživačkoj mreži Srbije;
.gov.rs (delegiran) – namenjen državnim organima Republike Srbije.

Više informacija na sajtu RNIDS (Registar Nacionalnog Internet Domena Srbije).

Neophodna dokumentacija za registraciju domena

Da bi se izvršila registracija .rs domena potrebno je dostaviti sledeću dokumentaciju:

- Ukoliko je registrant ili administrativni kontakt domaće fizičko lice neophodno je dostaviti skeniranu ličnu kartu ili pasoš
- Ukoliko je registrant, domaće ili strano pravno lice sa sedištem u Srbiji: izvod iz Agencije za privredne registre ili isprave izdate od nadležnog organa Republike Srbije kojom se potvrđuje da onaj ko podnosi zahtev za registraciju ima status pravnog lica (karakteristično za ambasade)
- Ukoliko je registrant strano fizičko lice neophodno je dostaviti skeniran pasoš
- Ukoliko su registranti crkve, mesne zajednice i ostale organizacije koje nemaju rešenje neophodno je dostaviti zahtev za registraciju na memorandumu organizacije potpisan od strane odgovornog lica overen pečatom.

Prilikom registracije domena neophodno je da u momentu registracije svi navedeni dokumenti budu važeći.

Registraciju domena izvršite putem našeg Webexpress.rs servisa i dobijate besplatan web sajt.

Za sva pitanja vezana za registraciju molimo Vas da koristite form na stranici Kontakt ili nam se javite telefonom +381 11 328 5509.


Powered by WebExpress